Over 45 years in VW & Audi parts business

ฮะฮวดเส็งอะไหล่ (1969) จำหน่ายอะไหล่โฟล์คสวาเก้น (VOLKSWAGEN/VW) อะไหล่ออดี้/อาวดี้ (Audi) อะไหล่เซียท (SEAT) และอะไหล่สโกด้า (SKODA) และเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่แท้, OEM และ Aftermarket ภายใต้มาตรฐาน ‘made-in-Germany’ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสำคัญของทางร้าน ในการดำเนินการมาเกือบ 50 ปี ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอะไหล่โฟล์คสวาเก้น และอะไหล่ออดี้/อาวดี้

ปัจจุบัน ฮะฮวดเส็งอะไหล่ เป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ โฟล์คสวาเกน ออดี้ เซียท สโกด้า และรถยนต์อีกหลากหลายยี่ห้อ เช่น อะไหล่เชฟโรเลต (Chevrolet) อะไหล่รถเกีย (KIA) ให้แก่ เจ้าของรถ อู่ ศูนย์บริการ อีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดอะไหล่ให้แก่ บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำต่างๆ  ในประเทศไทยอีกด้วย

Scroll back to top