ร่วมงานกับเรา

รับสมัครพนักงาน ๒ ตำแหน่ง หลายอัตรา (อายุไม่เกิน ๓๕ ปี)

  1. พนักงานบัญชี
  2. พนักงานขายหน้าร้าน

ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรอ สัมภาษณ์และทราบผล ณ วันสมัครเลย

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
และรูปถ่ายหน้าตรงขนาดใดก็ได้ ๑ รูป เตรียมมาในวันที่สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙